Natoči gorivo sada, plati za 6 meseci!

NIS Agro kartica

Nova AgroBlue kreditna kartica daje vam mogućnost odloženog plaćanja do 6 meseci! Na taj način možete da odložite troškove za gorivo koji predstavljaju važnu stavku u vašem budžetu.

Stignite u 3 koraka do AgroBlue kartice:

  1. Podnesite zahtev u odabranoj ekspozituri Credit Agricole banke
  2. Dobićete SMS poruku od Credit Agricole banke kada vaša AgroBlue kartica bude spremna
  3. Preuzmite svoju novu AgroBlue karticu u odabranoj ekspozituri  

Sada ste spremni da uživate u odloženom plaćanju i ostalim pogodnostima!

Pogledajte reprezentativni primer:

Reprezentativni primer
Vrsta kredita                                                                                
Kreditna kartica
Valuta kredita                                              
RSD
Kriterijumi za indeksiranje                                                          
Nema kriterijuma za indeksiranje
Iznos potrošnje po kartici                                                             
60.000 RSD
Način otplate                                                                                      
Jednokratno, po proteku 6 meseci od učinjene transakcije
Nominalna kamatna stopa (na godišnjem nivou )               
0.00%
0 RSD (do 6.000 RSD)
Naknada po transakciji                                                                  
Jednokratno, 5% (preko 6.000 RSD)
Naplata narednog meseca od učinjene transakcije
EKS (Na godišnjem nivou)                                                            
5.50%
Ukupan iznos koji će korisnik vratiti                                         
63.000 RSD
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
Godišnja članarina za korišćenje kreditne kartice
2.500 RSD
2 Menice
100 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa                                                                
246 RSD
 
Pogodnost odloženog plaćanja odnosi se na sve iznose od 6.000 RSD ili više. Za iznose do 6.000 RSD ne odobrava se mogućnost odloženog plaćanja, već se iznosi do navedene sume moraju izmiriti do 10. u mesecu bez troškova kamate. Za transakcije sa odloženim plaćanjem se obračunava jednokratna provizija od 5% prilikom transakcije.
 
AgroBlue kartica namenjena je postojećim i budućim klijentima Credit Agricole banke.
Sve dodatne informacije vezane za AgroBlue karticu možete dobiti putem kontakt centra Credit Agricole banke pozivom na broj 0700 700 500.
Čekamo vas na NIS Petrol i Gazprom stanicama!