OPTI DIZEL – NOVI EVRO DIZEL OPTIMALNOG KVALITETA

Gazprom je obogatio svoju ponudu aditiviranih goriva i sada na benzinskim stanicama, umesto standardnog evro dizela, možete pronaći aditivirani OPTI DIZEL.

OPTI DIZEL je aditivirano evro dizel gorivo koje se sastoji od evro dizela proizvodenog u NIS-ovoj modernizovanoj rafineriji u Pančevu i visoko tehnološkog aditiva jednog od najvećih svetskih proizvođača. Specijalno kreirana formula optimalnih sastojaka pruža zaštitu motora i omogućava stabilniji rad

STABILNIJI RAD MOTORA

OPTI DIZEL gorivo kreirano je tako da direktno utiče na unapređenje čistoće motora, i na taj način obezbeđuju efikasniji i stabilniji rad, čuvaju prvobitne karakteristike motora i osiguravaju optimalnu funkcionalnost.

OPTIMALNA ZAŠTITA MOTORA

Za razliku od standardnog evro dizela, OPTI DIZEL sadrži kompleks aditiva koji uklanja nečistoće sa ključnih komponenti motora. Ovako unapređena formula derivata, uz kontinuitet upotrebe, poboljšaće protok goriva i doprineti manjem trenju u sistemu.

Uz to, komponenta OPTI DIZEL goriva obezbeđuje efikasnu zaštitu od korozije. Kroz zaštitu motora i očuvanje njegove funkcionalnosti, OPTI DIZEL će blagotvorno delovati na duži radni vek motora, redukovati pojavu kvarova, a vama omogućiti veću uštedu na dugoročnom nivou.

OPTI DIZEL goriva možete koristiti potpuno bezbedno i sa postojećim dizelom koji je preostao u vašem rezervoaru od prethodne kupovine!